AMABWIRIZA AJYANYE NO GUSUBUKURA IBIKORWA BY’UBUKERARUGENDO MU GIHE CYA COVID-19

DSC_5160-for-web (1)

AMABWIRIZA AJYANYE NO GUSUBUKURA IBIKORWA BY’UBUKERARUGENDO MU GIHE CYA COVID-19

I. INTANGIRIRO

Mu gushyira hamwe ibikubiye muri aya mabwiriza twifashishije ibyatangajwe n’Ishami ry’Umuryango w’Abibumbye Rishinzwe Ubukerarugendo (UNWTO), Umuryango Mpuzamahanga Ushinzwe ibikorwa b’imyidagaduro na za pariki (IAAPA), Umuryango mpuzamahanga w’ibikorwa bikurura ba mukerarugendo (Global Association for Attractions Industry), Ishami ry’Umuryango w’Abibumbye ryita ku Buzima (WHO) ndetse n’amabwiriza ya Ministeri y’Ubuzima ajyanye no kwirinda COVID-19. Aya mabwiriza agamije gutanga umurongo ngenderwaho ku gusubukura ibikorwa by’ubukerarugendo mu gihe tucyugarijwe n’icyorezo cya COVID-19. Nubwo ibigo bikora ibirebana n’ubukerarugendo bigomba gukurikiza amabwiriza rusange, hashyizweho amabwiriza yihariye ajyanye na buri cyiciro cy’ibikorwa cyangwa ibigo by’ubukerarugendo kugira ngo ibyo bikorwa bisubukurwe hibandwa mu kurinda ubuzima bw’abantu.

Aya mabwiriza areba ibyiciro bitandukanye by’ibikorwa by’ubukerarugendo, ibikorwa by’ ubukerarugendo muri pariki, abatembera mu bwato (boat riding) cyangwa ubwato buto (kayaking, canoeing), kuzamuka imisozi (hiking), kureba inyoni (birding), gusura ingoro ndangamurage ndetse n’ahantu ndangamuco n’amateka. Aya mabwiriza azagenda avugururwa uko tugenda duhangana n’iki cyorezo cya COVID-19 kandi dushingiye ku mabwiriza ya Minisiteri y’Ubuzima.

II. IGIHE IBIKORWA BY’UBUKERARUGENDO BIZASUBUKURIRWA

Ibikorwa by’ubukerarugendo mu gihugu cyose birasubukurwa uhereye ku ya 17 Kamena 2020.

III. IBICIRO BY’UBUKERARUGENDO BW’IMBERE MU GIHUGU BYAGABANYIJWE

Imbonerahamwe ikurikira iragaragaza ibiciro byagabanyijwe byo gusura ingagi, hakaba hakubiyemo n’igiciro cyo gupimwa COVID-19. Ibi biciro bizageza ku wa 31 Ukuboza 2020:

  Igisurwa   Icyiciro cy’abasura  Igiciro
Gusura ingagi muri Parike y’IbirungaAbanyarwanda n’Abenegihugu b’ibihugu bigize Umuryango w’Afurika y’Ibirasirazuba (EAC) batuye mu Rwanda.$200
Abanyamahanga batuye mu Rwanda$500
Ba Mukerarugendo baturutse mu mahanga$1500
Amasosiyete n’ibigoIgabanyirizwa rya 10% guhera ku bantu 30 kuzamura
ImiryangoIgabanyirizwa rya 15% ku batembera nk’umuryango (ku bashakanye bari kumwe n’abana bafite imyaka 15 kuzamura)
Abatwara ba mukerarugendo n’abanyamahoteli (Tour operators/Hotels)Igabanyirizwa rya 15% kuri buri tike iguzwe yo gusura ingangi. Umushyitsi akaba agomba kurara muri hoteli byibuze ijoro rimwe mu rugendo rwe
Ibindi bisurwa muri Pariki y’Ibirunga n’iya NyungweAbanyarwanda, Abanyamahanga baba mu Rwanda, Abenegihugu b’ibihugu bigize Umuryango w’Afurika y’Ibirasirazuba (EAC)Igabanyirizwa rya 30% ku bantu barenze 10 bitewe n’igisurwa  
Abanyarwanda, Abanyamahanga baba mu Rwanda, Abenegihugu b’ibihugu bigize Umuryango w’Afurika y’Ibirasirazuba (EAC)Igabanyirizwa rya 10% kuri ba mukeragendo badakoresha sosiyete z’ubukererugendo (individual travelers)
Amasosiyete n’ibigoIgabanyirizwa rya 30% guhera ku bantu 30 kuzamura
ImiryangoIgabanyirizwa rya 15% ku batembera nk’umuryango (ku bashakanye bari kumwe n’abana)

IV. IBISABWA MU GUSUBUKURA IBIKORWA BY’UBUKERARUGENDO MURI RUSANGE

  • Aho ukorera hagomba kuba hari ibisabwa mu kwirinda COVID-19 ku bakozi no ku bashyitsi.
  • Udupfukamunwa: Kugenzura ikoreshwa neza ry’agapfukamunwa ku bakozi no ku bashyitsi igihe cyose.
  • Isuku n’isukura: Guteganya ibikoresho byo gukaraba intoki n’umuti wabigenewe ku buryo buhoraho mu nyubako hose. Gusukura n’umuti wabigenewe aho abantu bakunda gukora n’intoki.
  • Guhana intera: Kugabanya ubucucike bw’abantu aho ukorera, abantu bagahana byibuze intera ya metero 1 kugera kuri 2.
  • Kumenyesha mu buryo buboneye abakozi n’abakiriya ibijyanye no kwirinda, gukoresha neza no kumanika amatangazo n’amabwiriza ajyanye no kwirinda.
  • Gupima umuriro abashyitsi binjiye no kumenyesha inzego z’ubuzima mu gihe hari usanganwe ibipimo bidasanzwe hifashishijwe nimero itishyurwa 114.
  • Ba mukerarugendo barasabwa kwishyura badahererekanya amafaranga mu ntoki ahubwo bagakoresha uburyo bwo kunyuza amafaranga muri banki, Mobile Money n’amakarita ya banki yo kwishyura.
  • Inkengero z’amazi y’ibiyaga zicungwa n’abantu ku giti cyabo (private beaches) nizo zemerewe gufungura. Abazicunga bagomba gushyiraho umukozi ugenzura ku buryo buhoraho ishyirwa mu bikorwa ry’amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19.
  • Amabwiriza yashyizweho n’Ikigo cy’Igihugu gishinzwe kugenzura imikorere y’Inzego zimwe z’imirimo ifitiye igihugu akamaro (RURA) ajyanye no gusiga intera hagati y’abagenzi agomba kubahirizwa. Mu modoka n’ubwato bitwaye ba mukerarugendo hagomba gusigwa umwanya uticaweho hagati ya mukerarugendo n’undi.
  • Imodoka n’ubwato bitwara ba mukerarugendo bigomba kozwa bikanaterwa umuti wabigenewe mbere na nyuma yo gukoreshwa. Ntibigomba kurenza 50% by’abagenzi bisanzwe bitwara kugira ngo babashe guhana intera.
  • Abakozi bose bakorera muri za pariki n’ibigo byakira ba mukerarugendo biherereye ahakorerwa ubukerarugendo bagomba gupimwa buri byumweru bibiri.
  • Inama, amahugurwa n’amahuriro biremewe ariko abantu bakaba batagomba kurenga 30% by’umubare w’abantu icyumba cyangwa aho bateraniye bisanzwe byakira. Abashinzwe izo nyubako n’aho abantu bateraniye bagomba gushyira ibimenyetso bigaragaza aho bagomba kwicara mu rwego rwo guhana intera.
  • Abacuranga n’abaririmbira mu ruhame (live performances, karaoke) bemerewe gucuranga mu mahoteli na za resitora ariko bakaba batagomba kurenga abantu batatu (3) kandi bakubahiriza ababwiriza ya Minisiteri y’Ubuzima ajyanye no kwirinda icyorezo cya COVID-19.
  • Amabwiriza asanzwe yubahirizwa mu gusura za pariki z’igihugu n’ibikorwa by’ubukerarugendo nayo azakomeza kubahirizwa.
 • V.  AMABWIRIZA YIHARIYE AREBA ABASHYITSI BATURUTSE HANZE Y’IGIHUGU
  • Abashyitsi bakoresha indege zihariye (charter flights) baba abantu ku giti cyabo cyangwa abari mu matsinda bemerewe kwinjira mu gihugu.
  • Abashyitsi baturutse hanze y’igihugu bagomba kwipimisha COVID-19 mu masaha 72 mbere y’uko bagera mu gihugu ibipimo bikagaragaza ko batanduye.
  • Ba mukerarugendo bazajya bipimisha Covid-19 bwa kabiri mbere yo gusura ibikorwa by’ubukerarugendo. Bishobora gukorwa muri ubu buryo:
  • Ba mukerarugendo bashobora kwipimisha Covid-19 (RT-PCR test: Real Time Polymerase Chain Reaction) mu gihugu bavuyemo amasaha 72 mbere y’uko bafata urugendo bigakorerwa muri laboratwari yemewe ku rwego mpuzamahanga (ISO certified), bakongera gufatwa ibipimo ku nshuro ya kabiri bageze ku Kibuga cy’Indege Mpuzamahanga cya Kigali. Ba mukerarugendo bagomba kohereza ibisubizo by’ikizamini cya mbere kuri iyi email (lab@rbc.gov.rw) mbere yuko bafata urugendo, bakanasabwa kubyerekana bageze ku Kibuga cy’Indege Mpuzamahanga cya Kigali. Ibisubizo by’ikizamini cya kabiri biboneka nyuma y’amasaha 8, ba mukerarugendo bagasabwa kuba bagiye kubitegerereza muri hoteli zagenwe mu gihugu.
  • Ba mukerarugendo badafite uburyo bwo gupimwa mu gihugu baturutsemo bashobora gupimwa izo nshuro zombi mu Rwanda: Ibipimo bya mbere bishobora gufatwa bakigera ku Kibuga cy’Indege Mpuzamahanga cya Kigali, ibipimo bya kabiri bigafatwa nyuma y’amasaha 48 nyuma y’uko bageze mu gihugu. Ba mukerarugendo bemerewe gusura ibikorwa by’ubukerarugendo ari uko ibyo bipimo byombi bigaragaraje ko batanduye Covid-19 bakaba basabwa gutegerereza ibisubizo by’ibipimo bya kabiri muri hoteli zagenwe mu gihugu.
  • Abashyitsi bashobora kandi kongera gupimwa igihe batashye ku kibuga cy’indege.
  • Ikuguzi cyo gupimwa COVID-19 gikubiye mu giciro rusange cyo gusura ibikorwa by’ubukerarugendo (tour package).
  • Mu gihe bari mu gihugu,  abashyitsi bavuye mu bindi bihugu n’abakora mu ndege bagomba kubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y’Ubuzima ndetse n’amabwiriza yihariye ajyanye no gusura ibikorwa by’ubukerarugendo na pariki z’igihugu.
  • Uramutse ugize ikibazo, ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo ku bijyanye na COVID -19 wahamagara ku murongo utishyurwa 114.

  VI. AMABWIRIZA YIHARIYE AREBA BA MUKERARUGENDO B’IMBERE MU GIHUGU

  • Ba mukerarugendo b’imbere mu gihugu basura Pariki ya Nyungwe n’iy’Ibirunga barasabwa kwipimisha amasaha 48 mbere y’uko basura kandi bikagaragara ko batanduye Covid-19. Ibisubizo bigaragaza ko batanduye bagomba kubyereka ababishinzwe kuri pariki mbere yuko basura.
  • Ahantu hihariye ho gupima Covid-19 harateganyijwe. Aho ni kuri Petit Stade iruhande rwa Stade Amahoro. Mbere yo gupimwa usabwa kubanza gufata gahunda.
  • Ikiguzi cyo gupimwa Covid-19 kuri ba mukerarugendo b’imbere mu gihugu (abanyarwanda n’abanyamahanga batuye mu Rwanda) gikubiye mu giciro cyo gusura pariki.
  • Abanyarwanda n’abanyamahanga batuye mu Rwanda barashishikarizwa kudacikwa n’aya mahirwe byashyiriweho yo gutembera, gusura ibyiza nyaburanga no gucumbika mu mahoteli.

  VII. MURI PARIKI Z’IGIHUGU

  Uretse amabwiriza rusange yo kwirinda, ibi bikurikira bigomba gukurikizwa muri Pariki z’igihugu:

  • Kuri Pariki y’Igihugu y’Akagera, amapine y’imodoka zitwaye ba mukerarugendo ndetse n’inkweto bambaye bigomba guterwa umuti wabigenewe bakigera kuri pariki. Ba mukerarugendo kandi bagomba kwitwaza umuti w’isuku wabugenewe mu modoka mu gihe basura pariki.
  • Ibi bikorwa bikurikira by’ubukerarugendo muri Pariki y’Igihugu y’Akagera bigomba gusurwa hitabwa ku mabwiriza yo guhana intera:
   • Gutembera mu bwato: Ubwato bugomba kugendamo abantu batarenze 6 hamwe n’uyobora ba mukerarugendo.
   • Gusura inyamaswa nijoro: Hemerewe gusa itsinda rimwe rya ba mukerarugendo batarenze abantu 6 hamwe n’uyobora ba mukerarugendo bari mu modoka yabugenewe.
   • Gusura inyamaswa ku manywa ( ba mukerarugendo bari kumwe n’ubayoboye): Hemerewe gusura abantu batarenze 6 hamwe n’uyobora ba mukerarugendo bari mu modoka yabugenewe.
  • Ba mukerarugendo barasabwa gusiga byibura intera ya metero 10 hagati yabo n’inyamaswa zo mu bwoko bw’ibisanguge (primates) mu gihe bazisura muri Pariki ya Nyungwe n’iy’Ibirunga.
  • Ku basura ingagi, hemerewe itsinda rya ba mukerarugendo batarenze 6, bakamarana nazo igihe kitarenze isaha. Ku basura inkima (golden monkeys), hemerewe gusura itsinda ry’abantu batarenze 12, bakamarana nazo igihe kitarenze isaha. Ku basura impundu (chimpanzees), hemerewe gusura itsinda ry’abantu batarenze 8 bakamarana nazo igihe kitarenze isaha.

  VIII. KONGERERA IGIHE IKURWAHO RY’UMUSORO KU MUSHAHARA

  Umusoro ku mushahara uzakomeza kutishyurwa kugeza ku wa 31 Ukuboza 2020 ku bakozi bakora mu rwego rw’ubukerarugendo n’amahoteli bahembwa umushahara utahanwa utarenze amafaranga y’u Rwanda ibihumbi ijana na mirongo itanu (150 000Rwf).

  Aya mabwiriza azakomeza kuvugururwa uko ibindi bikorwa na serivisi bizagenda bisubukurwa hashingiwe ku bushishozi no kureba ko nta ngaruka byagira. (Ku bindi bisobanuro bijyanye n’amabwiriza ya Leta y’u Rwanda yo kwirinda Covid-19 wasura urubuga www.gov.rw na www.rbc.gov.rw).

/ News & Press Release